почетна

колектори

галванизација

термичка обр.

контакт

 

             

          

1. Соларен колектор со алуминиумски крилца

2. Соларен колектор со бакарни крилца

3. Вакуумски колектори

4. Шема на инсталирање

5. Дизајнирање на соларни системи

6. Технологија

 

 

 

© Copyright Solar Tubes 2010