почетна

колектори

галванизација

термичка обр.

контакт

 

 

Термичка обработка

 

    Технолошкиот процес – термичка обработка на материјали - челици, е процес кој е во почетна фаза на работа.

    Самиот поим  термичка обработка претставува подобрување на структурата на челикот и неговата тврдина.

За обавување на термичка обработка имаме два типа на печки:

  • Вакуумска печка VTC 424R и

  • Инертна печка со масло TQFEM

    Некои  елементи пред да се заштитат галвански за да добијат висок сјај треба да се исполираат. Тоа се врши во  посебна просторија (означена на приложена ситуација) опремена со барабан за полирање со 3 барабани и сушник.

Материјал за полирање се мали елементи од челик, кои треба да добијат висок сјај.

Се користи средство за одмастување,  вода и електрична енергија.

 

celik2.jpg
celik3.jpg
celik4.jpg
celik6.jpg
celik.jpg
grafik.jpg
P9190503.JPG
P9190506.JPG
P9190518.JPG
pecka 1.jpg

 

 

© Copyright Solar Tubes 2010